Teknisk Service

Vi håndterer alt fra klargøring og installation til daglig servicering og hotline.

Klargøring
Effektiv og professionel klargøring af udstyr og programmer er selve grundlaget for en succesfuld IT installation. Vi sørger for, at alt er installeret og testet inden det bliver sat i produktion. Uanset om det drejer sig om en enkeltstående pc eller en flerserver løsning, anser vi det for lige vigtigt med en professionel klargøring.

Installation
Vi varetager den fysiske opsætning og sikrer at de enkelte enheder og programmer er funktionsdygtige på den korrekte lokation.

Driftsvedligeholdelse
BLJ kan fungere som virksomhedens IT afdeling, hvor vi varetager den daglige drift og vedligeholdelse af IT installationen.

Fejlfinding
Ved fejl hjælper vi med at diagnosticere fejlen, hvad enten det er hardware eller software som fejler. Vi varetager gerne den evt. videre kontakt til evt. anden leverandør (softwarehus, linie operatør osv.) for afklaring af problem.

Reparation
Er uheldet ude, reparerer vi så vidt muligt med det samme på stedet - alternativt på vort værksted. Er der stadig garanti på udstyret, håndterer vi det videre til producenten - eller hvem der nu har garanti forpligtigelsen.